مهندسین مشاور چهاربرج

چهار برج

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیرعامل: حامد سالاری
تلفن: ۳۷۲۷۸۸۱۵
نشانی: بلوار شهید صادقی- خیابان صادقی۵ (کاشف)- پلاک۸۴
پايه: ۳