مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدير عامل: مهران بلوچ قرائی
تلفکس: ۳۸۸۱۴۷۱۵
نشانی: حدفاصل فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۶۳- طبقه ۲
پايه: ۲