مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس

تخصص: واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی
تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس:۳۸۶۷۹۲۶۴
نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول
پايه: ۳