مهندسین مشاور پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس

تخصص: فتوگرامتری تک ظرفیتی اضافی
مدیرعامل: مهران بلوچ قرائی
تلفکس: ۳۸۸۱۴۷۱۵
نشانی: حدفاصل فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۶۳- طبقه ۲
پایه: ۳