مهندسین مشاور پژوهش معماری و شهرسازی

پژوهش معماری و شهرسازی 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: علی نیکو صفت
تلفکس: ۳۷۶۲۸۰۴۷
نشانی: بلوار سجاد- خیابان میلاد۴- پلاک ۴- زنگ سوم
پایه: ۳