مهندسین مشاور پویا بهینه طراح طوس

پویا بهینه طراح طوس

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: سید محمدرضا جهرمی مقدم
تلفکس: ۷-۳۷۲۸۸۷۴۶
نشانی: میدان سعدآباد – خیابان مطهری جنوبی۱۶(کاشف۲)- پلاک۹۴-طبقه همکف- واحد۱
پایه : ۱