مهندسین مشاور پویابهینه طراح طوس

پویا بهینه طراح طوس

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: سید محمد رضا جهرمی مقدم
تلفکس: ۷-۳۷۲۸۸۷۴۶
نشانی: میدان سعدآباد – خیابان مطهری جنوبی۱۶(کاشف۲)- پلاک۹۴- طبقه همکف- واحد۱
پايه: ۳