مهندسین مشاور پاژیاب

پاژیاب

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیرعامل: فرید آزاده مافی
تلفن: ۳۷۶۱۹۳۶۷ و ۲-۳۷۶۰۷۱۰۱   فکس: ۳۷۶۸۶۷۱۴
نشانی: بلوار ملک آباد- خیابان قدس- قدس۵- پلاک۵۳
پايه: ۱