مهندسین مشاور پارس عمران شهر سورنا

پارس عمران شهر سورنا

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: محمدحسن دانشور
تلفکس: ۳۷۶۱۱۹۳۵ – ۳۷۶۲۶۳۸۳
نشانی: بلوار دستغیب- پلاک ۱۲- طبقه اول- واحد۲
پایه:۳