مهندسین مشاور پارتیه طرح سپهر

پارتیه طرح سپهر

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل:غلامرضا میری
تلفکس: ۳۶۶۵۳۱۰۴
نشانی: بلوار آزادی- آزادی ۹۳- سه راهی دوم- سعادت۲۷-پلاک۳۴
پایه