مهندسین مشاور پادیاوسازه شرق

پادیاو سازه شرق

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: حمید داورپناه
تلفکس: ۳۸۷۶۱۶۵۹-۳۸۷۸۹۹۶۸
نشانی: بین پیروزی۱۲و چهارراه خاقانی–پلاک۲۴۶- طبقه اول
پایه:۳