مهندسین مشاور هیدروپی میراب شمس

هیدروپی میراب شمس

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: وحید یزدانی
تلفن : ۳۶۰۷۷۳۲۲  فکس: ۳۶۰۸۶۱۸۵
نشانی: بلوار امامت-امامت ۳۱- پلاک ۷۶
پايه: ۳