مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان

هیدروپارس خراسان

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده
تلفکس: ۳۶۰۸۷۴۵۱
نشانی: خیابان امامت- امامت ۱۷ (آزادی۱۸)- پلاک – طبقه دوم- واحد ۳
پايه: ۳