مهندسین مشاور هیدروپارس تدبیر

هیدروپارس تدبیر

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: محمدعلی فرخنده
تلفن : ۳۸۶۹۴۳۳۱ فکس:۳۸۹۲۸۱۲۶
نشانی: بلوار معلم- بین معلم ۴۵ و۴۷ -پلاک ۶۸۹ – طبقه ۱
پایه: ۳