مهندسین مشاور هیدروزیست مبتکر خاورمیانه

هیدروزیست مبتکر خاورمیانه

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیر عامل: علی قیامی باجگیرانی
تلفکس: ۰۹۱۵۸۷۵۸۶۴۷
نشانی: خیابان پیروزی ۱۸(شهید حق شناس ۳)- پلاک ۸۵- طبقه همکف
پايه: ۳