مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: مهدی خدیوی
تلفن : ۳۵۴۱۴۰۱۸-۳۵۴۱۴۰۱۷ فکس : ۳۵۴۱۴۰۱۹
نشانی: کیلومتر ۱۸ جاده مشهد_قوچان- پارک علم و فناوری- ساختمان مرکزی- اتاق ۵۰۹
پايه: ۲