مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: مهدی خدیوی
تلفکس : ۳۸۷۱۹۳۵۶- ۳۸۷۱۹۲۳۷    
نشانی: پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان شهید مقصودلو- واحد ۳۰۷
پايه: ۲