مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: محیط زیست
مدیر عامل: مهدی خدیوی
تلفن: ۳۵۴۱۴۰۱۸-۳۵۴۱۴۰۱۷  فکس: ۳۵۴۱۴۰۱۹
نشانی: کیلومتر ۱۸ جاده مشهد_قوچان- پارک علم و فناوری- ساختمان مرکزی- اتاق ۵۰۹
پايه: ۳