مهندسین مشاور هترا نقش پارس

هترا نقش پارس 

تخصص: ساختمان های آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: احسان معمارزاده طهران
تلفن : ۳۸۴۴۷۱۵۴
نشانی: بلوار شهید دستغیب- دستغیب ۲(سناباد ۵۹)-پلاک ۲۴-طبقه ۲-واحد۴
پایه:۳