مهندسین مشاور هترانقش پارس

هترا نقش پارس 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: احسان معمارزاده طهران
تلفن: ۳۸۴۴۷۱۵۴
نشانی: بلوار شهید دستغیب- دستغیب ۲(سناباد ۵۹)-پلاک ۲۴-طبقه ۲-واحد ۴
پایه: ۳