مهندسین مشاور نوین نقش پاژ مطلق

نوین نقش پاژ مطلق

تخصص: سیستم اطلاعات مکانی جغرافیایی GIS
مدیر عامل: هوشنگ رنجبران
تلفکس: ۳۶۰۱۵۵۳۱
نشانی: وکیل آباد۲۵(فرهنگ۲۴)-شیخ مفید۱۱-پلاک۳۷۶.۰۰۱- طبقه۳
پایه: ۳