مهندسین مشاور نقش آرای شرق

نقش آرای شرق

تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مدیر عامل: حسام بزرگمهر
تلفن: ۳۶۰۱۳۵۵۵
نشانی: بین فرامرز عباسی ۱ و ۳- مجتمع آناهیتا – طبقه اول – واحد ۱
پایه: ۳