مهندسین مشاور نقش آرای شرق

نقش آرای شرق

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: حسام بزرگمهر
تلفن: ۳۶۰۱۳۵۵۵
نشانی: بین فرامرز عباسی ۱ و ۳- مجتمع آناهیتا – طبقه اول- واحد ۱
پايه: ۳