مهندسین مشاور نقش آرای شرق

نقش آرای شرق

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: حسام بزرگمهر
تلفن: ۳۶۰۱۳۵۵۵ – ۰۵۸۳۲۲۲۰۴۰۰
نشانی مشهد: فرامرز عباسی- بین فرامرزعباسی ۱ و ۳- مجتمع آناهیتا- طبقه اول- واحد۱
نشانی بجنورد: خیابان شریعتی شمالی- شریعتی ۲۲- پلاک۲- واحد۲
پايه: ۳