مهندسین مشاور نقش آذین شهر

نقش آذین شهر

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: سینا صبری
تلفکس: ۳۷۶۱۳۷۴۹
نشانی: بلوار فلسطین- فلسطين ۲۰- پلاک ۲۰- طبقه دوم
پايه: ۳