مهندسین مشاور نقش آب طوس

نقش آب طوس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: جواد اسکندری
تلفن: ۳۸۴۷۷۰۵۱ فکس: ۳۸۴۱۱۳۳۷
نشانی: خیابان سناباد۴۲- کوچه اول سمت راست- پلاک ۱۱۷- طبقه دوم
پايه: ۳