مهندسین مشاور ناظران طرح عمران پادیر پاژ

ناظران طرح عمران پادیر پاژ

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: احسان بختیاری
تلفکس: ۳۷۶۰۳۹۷۲
نشانی: بلوار سجاد، (خیابان آزادی ۱۹)- پلاک ۶ – ساختمان آ۱۰ – طبقه ۲- واحد ۲۱
پایه:۳