مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن

تخصص: ساختمان

مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی

تلفن : ۲۶- ۳۸۴۸۳۴۲۱   فکس :  ۳۸۴۰۵۹۸۶

نشانی:چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم

پایه: ۳