مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی
تلفن: ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶
نشانی: سه راه ادبيات نرسيده به چهارراه پل خاكي- خیابان مسعود شرقي ۲ – پلاک ۴۷
پايه: ۳