مهندسین مشاور منیران

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

تخصص: انتقال نیرو
مدیر عامل: ابوالفضل شریفی
تلفن: ۳۸۷۱۷۲۰۰ فکس: ۳۸۷۱۷۲۲۰
نشانی: بلوار فکوری- نرسیده به بزرگراه شهیدکلانتری- جنب شهرسنگ- پلاک۵
پايه: ۱