مهندسین مشاور مشهد زمین ساخت

مشهد زمین ساخت

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: نوید داورپناه
تلفکس:۱۶- ۳۶۰۱۸۵۱۳
نشانی: بلوار سید رضی- سیدرضی۵۳- پلاک ۲۶۴
پایه