مهندسین مشاور مشهد زمین ساخت

مشهد زمین ساخت

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: نوید داورپناه
تلفن: ۱۶-۳۶۰۱۸۵۱۳ فکس: ۳۶۰۸۷۲۸۳
نشانی: بلوار سید رضی- سیدرضی۵۳- پلاک ۲۶۴
پايه: ۳