مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: عفت نوری اسکویی
تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰-۳۸۶۷۱۹۴۰
نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲
پايه: ۳