مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیرعامل: عفت نوری اسکویی
تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰
نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲
پایه