مهندسین مشاور فنی خاوران شرق قهستان

فنی خاوران شرق قهستان

تخصص: تاسیسات برق و مکانیک
مدیر عامل: امین کریمی
تلفکس: ۳۸۴۵۹۶۹۳
نشانی: خیابان ابن سینا- نبش ابن سینا ۸ – پلاک۱۱۶/۱
پایه: ۳