مهندسین مشاور فردا اندیشان طرح و معماری پارت

فردا اندیشان طرح و معماری پارت

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: مهدی اخوان
تلفکس: ۳۸۹۲۹۵۸۰
نشانی: وکیل اباد ۳۴- شهیدچراغچی ۶(وکیل آباد ۳۲/۵)-پلاک ۳۳- طبقه همکف
پایه: ۳