مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا

تخصص: راهسازی
مدیرعامل: امید شیخی کاریزکی
تلفن: ۳۸۸۴۶۱۴۷-۳۸۸۴۶۱۸۴ فکس: ۳۸۸۳۳۶۴۹
نشانی: بلوارفکوری-بین فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۷۵- طبقه اول-واحد۲-کدپستی: ۹۱۷۸۱-۸۷۱۴۵
پايه: ۲