مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا

تخصص: سیستم های ریلی
مدیرعامل: امید شیخی کاریزکی
تلفن: ۳۸۸۴۶۱۴۷-۳۸۸۴۶۱۸۴ فکس: ۳۸۸۳۳۶۴۹
نشانی: بلوار فکوری- بین فکوری ۲۵ و ۲۷- پلاک ۱۷۵- طبقه اول-واحد۲-کدپستی:۹۱۷۸۱-۸۷۱۴۵
پايه: ۳