مهندسین مشاور عمارات سبز ریوش

عمارات سبز ریوش

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: بهرام آبدان
تلفن: ۳۷۶۶۱۶۱۵
نشانی: بلوار سجاد- روبروی اداره کل راه وشهرسازی- جنب بانک کشاورزی- پلاک۱۲- طبقه اول
پایه: ۳