مهندسین مشاور عمارات سازه سارین طوس

عمارات سازه سارین طوس

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: مصطفی مجردی
تلفکس: ۳۷۶۷۳۵۴۶
نشانی: دانش آموز ۲۴- پلاک ۸۶- طبقه ۱
پايه: ۳