مهندسین مشاور طرح گستران جهان شهر ویرا

طرح گستران جهان شهر ویرا

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: رضا ظهور فاضلی
تلفکس: ۳۷۱۳۸۸۹۳
نشانی: محله شهید مطهری، خیابان شهیدعباسی، کوچه کریمی ۲۹، پلاک ۱۵، طبقه سوم، واحد ۵
پايه: ۳