مهندسین مشاور طرح و پژوهش پاد

طرح و پژوهش پاد

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: محمدرضا نیک ذات
تلفکس : ۹۱-۹۰-۳۷۰۵۸۴۸۹
نشانی: میدان جانباز-ساختمان اداری شماره۱پاژ- طبقه۱۳- واحد۱۳۰۹
پایه: ۳