مهندسین مشاور طرح و توسعه راه شرق

طرح و توسعه راه شرق

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: امیر عبدالهادی کوشا
تلفن: ۳۷۶۷۱۳۵۳ فکس : ۳۷۶۷۱۳۶۳
نشانی: بلوار سجاد- بهارستان ۴- پلاک ۱۲- واحد۹
پايه: ۲