مهندسین مشاور طراحان سیمای اترک

طراحان سیمای اترک

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل: معصومه گلی نیت
تلفکس : ۳۵۲۳۵۳۶۴
نشانی: بلوار شهید فلاحی- بلوار دکتر حسابی- پلاک٩- ساختمان٣۰- طبقه ٣، واحد ٦
پایه