مهندسین مشاور طراحان ثمین خراسان

طراحان ثمین خراسان

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: محمدحسین عطاری
تلفکس: ۳۷۶۸۸۱۴۳
نشانی: سجاد۱۳(ابن سینا۱۶)- مینا۶-پلاک۳۷- طبقه منفی۱
پایه: ۳