مهندسین مشاور طاق آهنگ مشرق زمین

طاق آهنگ مشرق زمین

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: محمد عمو خادم
تلفکس: ۳۸۴۰۱۶۶۴
نشانی: خیابان راهنمایی – راهنمایی ۱۸ ( شیرین ۱۹ ) پلاک ۹۷- طبقه اول
پایه: ۳