مهندسین مشاور شهر زیبای خاوران

شهر زیبای خاوران

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مديرعامل: امین کدخدایی
تلفن: ۳۸۴۸۰۰۴۴ – ۳۸۴۸۰۰۶۶  فکس: ۳۸۴۸۰۰۵۵
نشانی: خیابان سناباد- بین سناباد۳۴و۳۶- پلاک ۳۵۶- طبقه اول
پایه: ۳