مهندسین مشاور شهرآران و منظرسازان پارت

شهر پارت

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: محمد خسروشاهی
تلفن: ۳۶۰۸۵۶۴۸
نشانی: امامت ۲۴- بعد از چهارراه دوم- پلاک ۴۶- واحد ۱
پايه: ۳