مهندسین مشاور شایگان تراز شرق

شایگان تراز شرق

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: امیررضا دباغ
تلفن:۳۸۶۴۱۳۳۲ فکس: ۳۸۶۷۰۱۱۱
نشانی: بلوار معلم- بین معلم۵۱و۵۳- پلاک۸۱۹- طبقه دوم
پايه: ۳