مهندسین مشاور شارآباد بوم

شارآباد بوم

تخصص: طراحی شهری
مديرعامل: عاطفه دربانیان
تلفکس: ۳۸۵۱۴۷۷۰
نشانی: جنت- خیابان پاسداران۴- خیابان رازی غربی(امام خمینی۳۱) پلاک ۸۱- طبقه دوم- واحد۴
پایه:۳