مهندسین مشاور شاخص شرق

شاخص شرق

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: علیرضا شهرکی
تلفن: ۳۸۸۲۰۵۴۷ فکس: ۳۸۸۲۰۵۴۶
نشانی: بلوار هاشمیه- هاشمیه۴۰- ضلع جنوبی پارک ایزدی- کوچه شهید غلامی- پلاک ۵۵- طبقه۱
پايه: ۱